SATKurier.pl Forum SATKurier.pl Digi-TV.pl Hollex.pl SAT Krak Instalacje optyczne Karty erotyczne SolarKurier.pl BochniaiSol.pl Prezentacje360.pl

Sponsoring

Organizatorzy SAT KRAK 2017 zwracają się z propozycją sponsorowania przez Państwa Firmę tej prestiżowej dla branży imprezy, co w istotny sposób podniesie rangę i podkreśli zaangażowanie współpracujących firm w rozwój rynku NTC i TV-SAT.

Główny partner strategiczny

Tytuł Głównego Partnera Strategicznego SAT KRAK 2017 jest przyznawany tylko jednej Firmie.
Wartość pakietu: 30 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • przyznanie Firmie tytułu Głównego Partnera Strategicznego SAT KRAK 2017;
  • przyznanie powierzchni 42 m2 na hali Wystawy (bez zabudowy i innych dodatków);
  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Wystawy;
  • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Wystawy;
  • umieszczenie 2-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w drukowanej wersji Magazynu SAT Kurier 11/2017;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • umieszczenie logo Firmy na smyczach Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Wystawy;
  • wyróżnienie logo Firmy – większe niż loga pozostałych Sponsorów;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej;
  • możliwość włożenia materiałów reklamowych w katalog Wystawy;
  • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Wystawę.

 

Platynowy Sponsor

Tytuł Platynowego Sponsora SAT KRAK 2017 jest przyznawany jednej Firmie.
Wartość pakietu: 15 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • przyznanie Firmie tytułu Platynowego Sponsora SAT KRAK 2017;
  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Wystawy;
  • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Wystawy;
  • umieszczenie 2-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Wystawy;
  • wyróżnienie logo Firmy – większe niż loga pozostałych Sponsorów;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej;
  • możliwość włożenia materiałów reklamowych w katalog Wystawy;
  • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Wystawę.

 

Złoty Sponsor

Tytuł Złotego Sponsora SAT KRAK 2017 jest przyznawany jednej Firmie.
Wartość pakietu: 8 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • przyznanie Firmie tytułu Złotego Sponsora SAT KRAK 2017;
  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej;
  • możliwość włożenia materiałów reklamowych w katalog Wystawy;
  • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Wystawę.

 

Srebrny Sponsor

Tytuł Srebrnego Sponsora SAT KRAK 2017 jest przyznawany wielu Firmom.
Wartość pakietu: 2 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • przyznanie Firmie tytułu Srebrnero Sponsora SAT KRAK 2017;
  • umieszczenie 1-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Wystawy;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Wystawę.

 

Sponsor Studia Telewizyjnego

Tytuł Sponsora Studia Telewizyjnego SAT KRAK 2017 jest przyznawany jednej Firmie.
Wartość pakietu: 3 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Wystawy;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na tle studia telewizyjnego Wystawy i w programie Satkurier.TV;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej.

 

Sponsor Gali Wręczenia Nagród

Tytuł Sponsora Gali SAT KRAK 2017 jest przyznawany jednej Firmie.
Wartość pakietu: 5 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego rozpoczęcia Gali;
  • poinformowanie o współpracy z Firmą i umieszczenie logo Firmy w raporcie z Gali w drukowanej wersji
  • Magazynu SAT Kurier 11/2017;
  • zrealizowanie materiału filmowego z Gali z logo Firmy i umieszczenie go na stronie www.satkurier.tv i na
  • kanale YouTube;
  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na materiałach prezentowanych podczas Gali;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej.

 

Sponsor Produktu lub Usługi

Tytuł Sponsora Produktu SAT KRAK 2017 jest przyznawany wielu Firmom.
Wartość pakietu: 1 000 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej.

 

Sponsor Konferencji

Tytuł Sponsora Konferencji SAT KRAK 2017 jest przyznawany wielu Firmo.
Wartość pakietu: 1 500 EUR + 23% VAT

Pakiet sponsorski zawiera:

  • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas Konferencji;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • możliwość zorganizowania własnej Konferencji Tematycznej;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy podczas Konferencji;
  • możliwość zorganizowania Cateringu – do uzgodnienia za dopłatą.

 

Główny Partner Technologiczny

Tytuł Głównego Partnera Technologicznego SAT KRAK 2017 jest przyznawany jednej Firmie.
Wartość pakietu: 2 500 EUR + 23% VAT (partner jest zobowiązany do wypożyczenia potrzebnego podczas wystawy sprzętu, pozostałe elementy partnerstwa do uzgodnienia)

Pakiet sponsorski zawiera:

  • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Wystawy;
  • umieszczenie bannera Firmy na stronach internetowych www.satkrak.com i www.digi-tv.pl;
  • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Wystawy wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
  • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy w sali konferencyjnej.

 

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy. Zawartość specjalnego pakietu będzie ustalana w drodze indywidualnych rozmów. Oczekujemy na Państwa zgłoszenia i liczymy na wsparcie naszej inicjatywy, której zamiarem jest owocna współpraca i spotkania środowiska firm producenckich i handlowych z branży NTC, TV-SAT, WLAN, itd.

Decyzje w sprawie sponsoringu prosimy podjąć do dnia 1 października 2017 r., co pozwoli nam na umieszczenie logo Państwa Firmy we wszystkich przygotowywanych materiałach informacyjnych.

english polski

Formularze



Patronat medialny



Organizator



Główny partner



Partner technologiczny



Partner